Dieren Vrij

Milieu

Het vermijden van dierlijke producten is de meest effectieve manier waarbij individuen hun uitstoot kunnen verminderen om klimaatverandering tegen te gaan.

De productie van vlees, zuivel en andere dierlijke producten is enorm belastend voor het milieu. Dit komt, onder andere, door de gigantische hoeveelheden water en pesticides die gebruikt worden om gewassen te kweken, die nodig zijn om de dieren maanden tot jaren te voeden.

Een enorme hoeveelheid graan is nodig voor het produceren van een stukje vlees, hetgeen gepaard gaat met wereldwijde ontbossing, verlies van leefgebied en het uitsterven van diersoorten. In Brazilië alleen al wordt 2,2 miljoen hectare gebruikt voor het voeden van dieren, 80% van het regenwoud is gekapt voor de vee-industrie.

Daarnaast produceren runderen een zeer potente broeikasgas, methaan, hetgeen verantwoordelijk is voor 16% van de globale broeikasgassen (IPCC 2015). Methaan draagt 23x sterker bij aan de opwarming van de aarde dan koolstofdioxide (CO2). De dierenindustrie heeft nog veel andere negatieve impacten op het milieu, waaronder het verzuren van oceanen.

Er is een aanzienlijke hoeveelheid minder land, gewas en water nodig voor een veganistisch dieet. Wij hebben veel impact met onze dagelijkse keuzes en veganistisch leven is dé makkelijkste manier om onze impact op het milieu te reduceren.